Logo Cievne centrum, s. r. o.
Komplexná starostlivosť o pacienta
s ochorením cievneho systému

Cenník výkonov

© 2012 - 2024 Cievne centrum, s. r. o.
Výkon Cena
Komplexné cievne vstupné vyšetrenie (USG tepien a žíl dolných končatín, vrátane brušnej aorty a pánvových tepien a žíl u klienta s platným EU zdravotným poistením) BEZPLATNE
Komplexné cievne vstupné vyšetrenie (USG tepien a žíl dolných končatín, vrátane brušnej aorty a pánvových tepien a žíl u klienta – samoplatcu) 174,- €
Vyšetrenie mimolebkového mozgového tepnového a žilového riečiska
a stanovenie liečebného postupu u klienta s platným EU zdravotným poistením
BEZPLATNE
Vyšetrenie mimolebkového mozgového tepnového a žilového riečiska
a stanovenie liečebného postupu u klienta – samoplatcu
140,- €
Sklerotizácia varixov jednej dolnej končatiny – mikrosklerotizácia
– 1 ml sklerotizačnej látky vo forme penovej suspenzie
30 €
Operácia kŕčových žíl dolných končatín klasickým spôsobom v celkovej anestézii 250,- €
Operácia kŕčových žíl dolných končatín rádiofrekvenčnou alebo laserovou technikou v lokálnom znecitlivení u klienta s platným EU zdravotným poistením 170,- €
Operácia kŕčových žíl dolných končatín rádiofrekvenčnou alebo laserovou technikou v lokálnom znecitlivení u klienta – samoplatcu 970,- €