Logo Cievne centrum, s. r. o.
Komplexná starostlivosť o pacienta
s ochorením cievneho systému

Cenník výkonov

© 2012 - 2023 Cievne centrum, s. r. o.
Výkon Cena
Komplexné cievne vstupné vyšetrenie (USG tepien, USG žíl, dispenzár) 20 €
Vyšetrenie mimolebkového mozgového tepnového a žilového riečiska
a stanovenie liečebného postupu
30 €
Sklerotizácia varixov jednej dolnej končatiny – mikrosklerotizácia
– použité 1 ml sklerotizačnej látky vo forme penovej suspenzie
30 €
Ambulantné odstránenie malých krčových žíl klasickým
spôsobom v lokálnom znecitlivení
80 €
Operácia kŕčových žíl dolných končatín klasickým spôsobom v celkovej alebo lokálnej anestéze 150 €
Operácia kŕčových žíl dolných končatín rádiofrekvenčnou alebo laserovou technikou v lokálnom znecitlivení 440 €