Logo Cievne centrum, s. r. o.
Komplexná starostlivosť o pacienta
s ochorením cievneho systému

VNUS ®

VNUS ClosureFAST firmy Covidien je minimálne invazívna procedúra segmentálnej rádiofrekvenčnej ablácie (RFA) kmeňových vén povrchového venózneho systému dolných končatín. Technológia je založená na uzávere abnormálne funkčnej kmeňovej žily, spôsobujúcej chronickú žilovú nedostatočnosť a vo väčšine prípadov aj viditeľné varixy. Varikózne žily sa objavia v prípade, že chlopne v žilách, ktoré majú zabrániť spätnému návratu krvi do končatiny, sú alebo nefunkčné (po zápaloch a povrchových trombózach), alebo dôjde k abnormálnemu rozšíreniu žíl natoľko, že aj pri nepoškodených chlopniach krv prepadáva späť do končatín.

Ak sa kŕčové žily (resp. žilová nedostatočnosť) vhodne neliečia, ťažkosti sa zhoršujú a prechádzajú do chronického štádia ochorenia, kde vrcholia vo vážnych komplikáciách ochorenia, vrátane bolesti, farebných kožných zmien, zmien kvality kože, opuchy, až v najhorších prípadoch vznikajú kožné vredy.

V predchádzajúcich rokoch si VNUS ClosureFast metóda liečby patologického spätného návratu krvi získala mnoho zástancov a od prvých pokusov v roku 1998, kedy bola metóda v USA zavedená do praxe, bolo po celom svete týmto spôsobom liečených viac ako 600 tisíc pacientov. V súčasnosti je táto metóda plnohodnotnou náhradou predchádzajúcich klasických chirurgických metód liečenia, napriek konzervatívnemu nesúhlasu mnohých našich slovenských kolegov.

Použitie tejto metódy liečby je však nutné posúdiť špecialistom, pretože nie všetky nálezy sú pre tento typ liečby vhodné. Preto na našom pracovisku realizujeme vlastné USG vyšetrenia, vrátane mappingu povrchového venózneho systému a posudzujeme vhodnosť použitia VNUS ClosureFAST metódy. Lekári pracujúci na našej ambulancii sú certifikovaní firmou Covidien na realizáciu tohto spôsobu liečby a vykonávajú ju od mája 2011.