Logo Cievne centrum, s. r. o.
Komplexná starostlivosť o pacienta
s ochorením cievneho systému

Úvod

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Cievne centrum, ktorá prevádzkuje odbornú ambulanciu, zameranú na ochorenia cievneho systému.

Ponúkame Vám tieto služby zdravotnej starostlivosti:

  • dispenzarizácia pacientov s ochoreniami cievneho systému
  • komplexná diagnostika pacientov s ochoreniami cievneho systému
  • USG tepnového a žilového systému končatín
  • USG mimolebkového tepnového a žilového riečiska
  • chirurgické odstraňovanie patologických kožných lézií
  • vnútrožilová aplikácia radiofrekvencie na podkožné flebektázie – metličky a kožné eflorescencie (rosacea, petechie)
  • konzultácie o možnosti použitia VNUS ClosureFAST firmy Covidien (RFA ablácia vena saphaena magna)
  • konzultácia možností konštrukcie cievneho prístupu pre hemodialýzu pre nefrologické pracoviská a kontrola funkčnosti existujúcich cievnych prístupov
  • osveta a prevencia ochorení cievneho systému