Logo Cievne centrum, s. r. o.
Komplexná starostlivosť o pacienta
s ochorením cievneho systému

EVRF ®

V minulých desaťročiach sa vo svete ujala technológia EndoVaskulárnej RadioFrekvencie vo forme použiteľnej pre medicínske účely v cievnej chirurgii. Je možné ju využiť v liečbe tak malých, ako aj veľkých rozšírených žíl povrchového žilového systému. V ambulancii Cievneho centra Košice používame EVRF na odstraňovanie kolaterálnych (sprievodných, 3-8 mm) rozšírených žíl, perforátorov (spojovacích žíl, 4-8 mm), retikulárnych žíl (difúznejšie postihnutie rôzne rozsiahlych častí končatiny, tieto rozšírené žily, do 4 mm, nie sú viazané na priebeh kmeňových žíl). Výkon realizujeme ihlami a katétrami (handsetmi) rôznej veľkosti, podľa priemeru ošetrovanej žily

EVRF® pracuje na báze termokoagulácie. Princíp termokoagulácie je dosiahnutý vysokofrekvenčnými vibráciami, ktoré vytvárajú tepelný efekt (ako v mikrovlnnej rúre). Vplyvom tohto termického efektu sa žila vyplní krvnou zrazeninou a dochádza k deštrukcii cievnej steny, čo zabezpečí jej trvalý uzáver, bez možnosti obnovenia prietoku deštruovaným úsekom.

Výhody EVRF®:

  • liečba je veľmi efektívna
  • môže byť aplikovaná počas celého roka bez ohľadu na ročné obdobie
  • púoužiteľná na všetkých typoch kože
  • bez vedľajších efektov po ukončení liečby
  • nie je potrebná bandáž po aplikácii
  • liečba petechií a lézií typu rosacea